Проект регуляторного акту рішення "Про встановлення податку на землю на території  Вапнярської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік."

 

 

                                                                                     

ПРОЕКТ

ВАПНЯРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

     24240, вул. Незалежності,140, смт. Вапнярка ,Томашпільський р-н,  Вінницька обл,

                     21 сесія   8  скликання                       

 Р І Ш Е Н Н Я

___ __________ 2017 року                                                                                                                                                          №  ____

 

Про встановлення податку на землю на території  Вапнярської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

 

Враховуючи вимоги статей 7, 8, 10, пунктів 12.3, 12.4 статті 12, 269-287 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами, керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Встановити в межах Вапнярської об’єднаної територіальної громади земельний податок відповідно до Положення про податок на землю, що додається.
  2.  Контроль за сплатою податку здійснюється контролюючими органами відповідно до Податкового кодексу України.

 

  1. Встановити, що дане рішення набирає чинності  з 01 січня 2018 року. 

 

  1. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення та копію рішення направити до Томашпільського відділення Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області у паперовому та електронному вигляді.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, фінансів і бюджету  (голова комісії  Василенко Т.О.)

 

     

 

 

Селищний голова                                                             О.П. Горенюк

Додаток 

до рішення 21 сесії Вапнярської  селищної ради 8 скликання від 05.07.2017 року.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про податок на землю

 

Розділ 1. Загальні положення.

1.1 Платниками податку є:

1.1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. Землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV ПКУ.

 

1.3. Об'єктами оподаткування є:

1.3.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

1.3.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

1.4. Базою оподаткування є:

1.4.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого ПКУ;

1.4.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

1.5. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом, якщо інше не передбачено Законом.

 

1.6. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком (ст.273)

1.6.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

1.6.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до статті 274 ПКУ.

 

1.7. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено.

1.7.1. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб встановлюється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок зазначених у пунктах 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4.

1.7.3 За  земельні ділянки в межах населеного пункту занятих житловим фондом, індивідуальними гаражами, наданими для ведення садівництва, особистого селянського господарства,  наданим об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), співвласникам будинків  в розмірі 0,03 % ( 2,15 грн за 0,01 га) від нормативної грошової оцінки, середня величина якої становить у 2017році  7189 грн. за 0,01 га з урахуванням коефіцієнту індексації на 2015 рік -  1,249 та на 2016 рік – 1,433, на 2017 рік – 1,06

1.7.4 За земельні ділянки житлової та громадської забудови, які набуті громадянами у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, а використовуються  в комерційних цілях у розмірі 2,5% від їх нормативної грошової оцінки

1.7.5 За земельні ділянки які, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі  10% від їх нормативної грошової оцінки

1.7.6 За земельні ділянки які, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання  державної та комунальної форми власності у розмірі  1,5% від їх нормативної грошової оцінки

1.7.7 За земельні ділянки загального користування у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки

1.7.8 Для ріллі, сіножатей та пасовищ – 1% їх нормативної грошової оцінки;

1.8. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

1.8.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 4 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

1.8.2 Ставка податку за земельні ділянки для сільськогосподарських угідь, встановлюється у розмірі 4%  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

 

1.9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

1.9.1. Від сплати податку звільняються:


а) інваліди першої і другої групи; 
б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 
в) пенсіонери (за віком); 
г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",  учасники АТО.
д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
   Звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: 
 

1.9.2. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

1.9.3 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм (ст.121 ЗКУ).

 

1.10. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються (ст.282 ПКУ):

1.10.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

1.10.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

1.10.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.10.4. Дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів    сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

       1.10.5 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, правоохоронні органи, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

       1.10.6  Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості;

 1.10.7 Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

       1.10.8 Парки та сквери державної та комунальної власності, зоологічні парки;

       1.10.9 Комунальні підприємства, засновниками яких є Вапнярська селищна рада;

1.11. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком (ст..283 ПКУ):

1.11.1 Сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

1.11.2. Землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

1.11.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

 1.11.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди,  вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

1.11.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

1.11.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

1.11.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

1.11.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

1.12. Особливості оподаткування платою за землю.

1.12.1. органи місцевого самоврядування  встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

1.13. Органи  місцевого  самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному,подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та  наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

1.14. Порядок обчислення

1.14.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. та строки сплати збору.

1.15. Податковий період для плати за землю

1.15.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

1.15.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

1.16. Строк сплати плати за землю.

1.16.1. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

1.16.2. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

1.16.3. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

1.17. Орендна плата

1.17.1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

1.17.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території та  не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

1.17.3 Розмір орендної плати за земельні ділянки надані для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, для будівництва та обслуговування  будівель кредитно – фінансових установ встановити у розмірі 10% від їх нормативної грошової оцінки.

1.17.4. Розмір орендної плати за земельні ділянки промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення даної категорії земель  у розмірі від  7 %  від їх нормативної грошової оцінки.

1.17.5 Розмір орендної плати за земельні ділянки які не зазначені в п.1.17.3 та п. 1.17.4  у розмірі від  5 %  від їх нормативної грошової оцінки.

1.18. Індексація нормативної грошової оцінки земель

1.18.1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року.

1.19. Контроль за сплатою податку здійснюється контролюючими органами відповідно до Податкового кодексу України.

                                                                                                                      

         

 

Секретар селищної ради                                                                                   Ю.О.Побережний

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь