Програма придбання спеціально обладнаних автомобілів

Дата: 30.03.2023 14:08
Кількість переглядів: 157

Фото без опису

Загальна інформація

У 2018 році запроваджено новий напрям щодо стимулювання територіальних громад до створення служб перевезень людей з інвалідністю. Цей напрям є вкрай важливим для усунення бар’єрів у життєдіяльності людей з інвалідністю, особливо людей на візках.

Так, 14 березня 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 189 „Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату” (зі змінами) , якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату  (далі – Порядок).

Порядком передбачено закупівлю Фондом соціального захисту інвалідів таких автомобілів для забезпечення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі – спеціально обладнані автомобілі), виконавчими органами міських рад (міст з чисельністю населення до 50 тис. осіб), сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі – виконавчі органи рад), державними центрами комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.

Рішення приймається робочою групою Мінсоцполітики за результатами розгляду наданих заяв та відповідного пакету документів.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” Мінсоцполітики на 2021 рік передбачено  видатки у розмірі 30 000 тис. грн на закупівлю спеціально обладнаних автомобілів.

 

 

Нормативно-правові акти

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 189 „Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату ” (зі змінами)

 

Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

 

Міністерство соціальної політики з метою якісної організації роботи з перевезення осіб з інвалідністю, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 189 „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апаратуˮ (зі змінами) розробило Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі – Рекомендації).

Дані Рекомендації надіслані структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державним адміністраціям листом від 15.02.2019 № 3268/0/2-19 до відома та використання в роботі та інформування виконавчих органів міських рад (міст з чисельністю населення до 50 тис. осіб), сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад.

 

 Рекомендації

щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,які мають порушення опорно-рухового апарату

  

Ці Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, розроблено з метою якісної організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 189 „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апаратуˮ (зі змінами), надання допомоги працівникам органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади у наданні транспортних послуг та ефективного використання бюджетних коштів.

 

Загальні положення

1. Перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, здійснюється з метою забезпечення доступу осіб, які мають труднощі у пересуванні, до об’єктів соціальної інфраструктури.

2. Організацію перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, рекомендується здійснювати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчому органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі — місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

3. Перевезення організовується для осіб з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, інших маломобільних груп населення у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, у тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі – отримувач транспортної послуги).

4. Перевезення отримувачів транспортної послуги рекомендується здійснювати в межах адміністративно-територіальної одиниці до / з:

лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери;

структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевих органів самоврядування, суду;

авто -, залізничних вокзалів, аеропорту.

Також рекомендується здійснювати перевезення отримувачів транспортної послуги для участі у соціальних, культурно-масових та спортивних заходах.

Водночас не рекомендується здійснювати перевезення до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів транспортної послуги.

5. Під час організації перевезення отримувачів транспортної послуги рекомендується дотримуватись принципів адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання транспортних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних норм і правил.

Організація перевезення

6. Для забезпечення організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю рекомендується створити службу перевезення / соціально-транспортну службу ,,Соціальне таксі” (далі – Служба).

Служба може бути утворена як самостійна юридична одиниця або структурний підрозділ комунального підприємства / закладу, що надає соціальні послуги (територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр надання соціальних послуг, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо), центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі – заклад).

Також Служба може бути утворена при структурному підрозділі з питань соціального захисту населення чи іншому підрозділі виконавчого органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі – структурний підрозділ).

7. Рекомендується Положення про Службу затвердити органом, що прийняв рішення про її створення, або керівником закладу, структурним підрозділом якого вона є.

У Положенні про Службу Рекомендується передбачити порядок, умови надання транспортних послуг Службою, територію, на якій діятиме Служба, права та обов’язки отримувачів транспортних послуг, зобов’язання Служби.

8. Завданнями Служби рекомендується визначити:

виявлення та ведення обліку отримувачів транспортної послуги;

прийом та розгляд заяв та інших документів отримувачів транспортної послуги, ведення журналу їх обліку;

організація та забезпечення якісного та безпечного надання транспортних послуг, установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями, родичами отримувачів транспортних послуг;

ведення особових справ отримувачів транспортних послуг;

утримання автотранспортних засобів в належному технічному стані, створення умов для здійснення перевезень (забезпечення паливом, технічне обслуговування, страхування тощо);

утримання приміщень для зберігання автотранспорту в необхідному санітарно-технічному стані, з дотриманням вимог діючого законодавства, забезпечення охорони транспортних засобів та приміщень.

9. З метою забезпечення виконання завдань Служби рекомендується до діяльності Служби залучити наступних працівників:

диспетчера, який, зокрема, прийматиме заявки на надання транспортних послуг, вестиме журнал реєстрації цих заявок, складатиме та контролюватиме маршрути поїздок автотранспорту;

старшого механіка, який, зокрема, забезпечуватиме технічно справний стан автомобілів, видання та підпис подорожніх листів водіям в день виїзду, організацію роботи щодо надання технічної допомоги водіям на маршруті;

провідного інженера з безпеки руху, який, зокрема, контролюватиме технічний стан автомобілів, рівень підготовки водіїв, безпечність їхньої роботи на маршруті, проводитиме з водіями інструктажі з правил безпечного перевезення пасажирів; 

сестру медичну, яка, зокрема контролюватиме стан здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут;

соціального працівника, який, зокрема виявлятиме та вестиме облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, інших маломобільних груп населення, що потребують транспортних послуг, розглядатиме заяви щодо надання транспортних послуг та відповідні документи, формуватиме особові справи отримувачів транспортних послуг;

соціального робітника, який забезпечуватиме супроводження отримувачів транспортних послуг під час їх перевезення, надаватиме допомогу при їх посадці та виході з автомобіля;

водія автомобіля, який здійснюватиме перевезення отримувачів транспортних послуг згідно з визначеними маршрутами.

Зазначені працівники можуть бути штатним працівниками Служби / закладу / структурного підрозділу, при якому вона створена або залученими на цивільно-правових засадах.

10. Для забезпечення діяльності Служби рекомендується використовувати спеціально обладнаний автотранспорт, пристосований для осіб з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації (з підйомним пристроєм, кріпленням для візків, низьким рівнем підлоги, пандусами, додатковими місцями для осіб, що супроводжують людей з інвалідністю тощо).

Також може використовуватися транспортний засіб місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, іншого органу, закладу чи установи, громадської організації на підставі відповідного рішення (розпорядження / наказ про використання транспорту) або угоди про співпрацю.

Службовий автомобіль органу місцевої влади, бюджетної установи та організації використовується згідно з порядком використання автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю, затвердженим керівником відповідного органу, установи чи організації.

11. На кожен виїзд автомобіля рекомендується оформляти подорожній лист відповідно до графіку надання транспортних послуг,

12. Водію автомобіля Служби рекомендується дотримуватись маршруту перевезення відповідно до наряду на перевезення та здійснювати його зміну тільки за погодженням із керівником Служби.

13. У святкові та вихідні дні також може здійснюватися надання транспортних послуг отримувачу транспортних послуг  за рішенням засновника Служби.

 

Умови та порядок надання транспортних послуг

14. Рекомендується для користування послугами Служби отримувачу транспортної послуги зареєструватися у диспетчера, надати заяву, ксерокопію паспорта, ідентифікаційного номера, а також довідки МСЕК або іншого документа (медичний висновок), що дає підстави для отримання транспортної послуги.

Рішення про надання транспортних послуг рекомендується приймати керівнику Служби або керівнику закладу / структурному підрозділу, при якому вона утворена, за результатами розгляду наданих отримувачем транспортних послуг заяви та документів, зазначених в абзаці першому цього пункту Методичних рекомендації.

Після прийняття рішення про надання транспортних послуг, рекомендується укладати договір про надання транспортних послуг між Службою та отримувачем транспортних послуг.

15. Після укладання договору про надання транспортних послуг та з метою їх подальшого отримання, рекомендується отримувачу послуги подавати заявку диспетчеру на кожну поїздку (телефоном або засобами електронного зв’язку) не пізніше ніж за 2-3 доби до  запланованої поїздки. При цьому отримувач транспортних послуги вказує день, час запланованої поїздки, початкову та кінцеву адресу маршруту, потребу у супроводженні (наявність супроводжуючої особи).

Рекомендується заявки реєструвати диспетчеру у спеціальному журналі реєстрації замовлень.

Заявки на організацію та надання транспортних послуг також можуть надавати заклади (установи), що надають соціальні, медичні, реабілітаційні та інші послуги особам з інвалідністю, з наданням копій документів, зазначених в абзаці першому пункту 14 цих Методичних рекомендації.

16. Рекомендується диспетчеру за результатами опрацьованих заявок складати графік надання транспортних послуг на кожен день, де вказувати прізвище, ім’я та по батькові отримувача транспортної послуги, час та адреса прибуття (відправлення) автомобіля, місце призначення, наявність супроводжуючої особи.

Графік надання транспортних послуг рекомендується також погоджувати з водієм, який забезпечує надання транспортних послуг.

У графіку надання транспортних послуг, складеному та підписаному диспетчером Служби, рекомендується робити відмітку про виконання надання транспортної послуги (ставиться підпис особи, яка скористалася послугою).

17. У виняткових випадках, у разі потреби здійснення незапланованої (екстреної) поїздки, заявки можуть прийматися за 1 добу. Такі заявки можуть виконуватися при наявності вільного часу в графіку надання транспортних послуг або при співпадінні маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця для перевезення.

18. Рекомендується інформувати отримувача транспортних послуг завчасно, не пізніше ніж за 24 години (телефоном або в інший зручний для отримувача транспортних послуг спосіб) про час прибуття автомобіля, місце його прибуття та інші умови надання транспортної послуги (наприклад, щодо місця очікування автомобіля на вулиці у визначеному місці, часу очікування, можливостей чи допомоги у пересуванні  отримувача послуг тощо).

19. У разі відмови від поїздки рекомендується отримувачу транспортної послуги повідомити про це диспетчера не пізніше ніж за 3 години до запланованого часу замовлення транспортної послуги або в інший термін, визначений Положенням про Службу.

20. Рекомендується здійснювати супровід соціальним робітником (можливо 2 соціальних робітника для отримувачів транспортних послуг, які пересуваються на інвалідних візках, або мають значні утруднення в пересуванні) отримувачів транспортних послуг, які потребують сторонньої допомоги, та дітей з інвалідністю.

Рекомендується не допускати надання транспортних послуг дітям з інвалідністю без супроводження дорослого.

Супровід отримувача транспортної послуги соціальним працівником також може бути здійснено  при пересуванні вулицею, в будівлі, сходами, підйом / вивантаження візка, супровід до місця призначення тощо.

До супроводження отримувачів транспортних послуг рекомендується залучати волонтерів.

21. Послуги з перевезення надаються Службою безкоштовно. Служба може надавати платні послуги відповідно до законодавства.

22. На кожного отримувача транспортних послуг заводиться особова справа, у якій зберігаються заява та копії документів, зазначені в абзаці першому пункту 14 цих Методичних рекомендації.

 

Умови забезпечення спецавтомобілями для перевезення осіб з інвалідністю

 

Пунктом 4 Порядку визначено умови забезпечення спецавтомобілями для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема:

 проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі - служба з перевезення), або наявність рішення про утворення її в поточному році;

 наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;

 меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими організаціями, спілками, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

 

Перелік та строк подання документів 

 

Відповідно до пункту 5 Порядку для прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем виконавчий орган ради з урахуванням вищезазначених умов подає заяву, до якої додаються:

положення про службу з перевезення, в якому передбачено умови надання послуг з перевезення, періодичність їх надання, наявність телефонної лінії тощо;

у разі відсутності служби з перевезення - рішення про її утворення;

інформація про кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

інформаційна довідка про діяльність служби з перевезення за період її утворення, але не більше ніж за два роки;

документи, що підтверджують затвердження видатків для фінансування служби з перевезення на поточний рік.

Відповідно до пункту 2 Постанови в 2018 році такі заяви подаються на розгляд робочої групи до Мінсоцполітики до 1 червня, а в подальшому – щороку до 1 квітня.

 

Рекомендації щодо даних, які повинні міститися в інформації про кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, яка подається відповідно до пункту 5 Порядку.

 

1.Чисельність осіб, які проживають в ОТГ ____ , у тому числі осіб з інвалідністю  *   .

(* зазначається загальна чисельність осіб з інвалідністю, яким встановлено групу інвалідності та дітей з інвалідністю)

 

2.Загальна чисельність осіб з інвалідністю  ** , які мають порушення опорно-рухового апарату, у тому числі дітей з інвалідністю  *** , які мають порушення опорно-рухового апарату.

(** зазначається загальна чисельність осіб з інвалідністю, яким встановлено групу інвалідності та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату;

*** зазначається загальна чисельність дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату).

 

3. Також зазначити інформацію про осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату

Прізвище, ім’я,

по батькові

Зазначити групу інвалідності (для
повнолітніх осіб), категорію „дитина з інвалідністю” (для дітей)

Адреса проживання

Відомості про наявність в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення)

 

 

 

 

 

 

Рішення про забезпечення спецавтомобілями для перевезення осіб з інвалідністю

 

Протокол  від 06.07.2018  № 1 

Наказ Мінсоцполітики від 17.07.2018 № 1022   

Наказ Мінсоцполітики від 17.07.2018 № 1023   

Наказ Мінсоцполітики від 23.05.2019 № 797 

Наказ Мінсоцполітики від 23.05.2019 № 798  

Наказ Мінсоцполітики від 11.11.2019 № 1624  

Наказ Мінсоцполітики від 11.11.2019 № 1626  

Наказ Мінсоцполітики від 01.09.2021 № 485 

Наказ Мінсоцполітики від 01.09.2021 № 486  

Наказ Мінсоцполітики від 23.09.2021 № 538  

Наказ Мінсоцполітики від 19.11.2021 № 657 

  

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь