Про звіт за 9 місяців 2018 року

Дата: 05.10.2018 18:27
Кількість переглядів: 619

Звіт про виконання  бюджету 

Вапнярської об'єднаної  громади  за 9 місяців 2018 рік

 

1. Доходи

          

Загальний фонд

 

       За  2018 рік   до бюджету  загального фонду  Вапнярської  об’єднаної  громади  отримано 35 604 384 грн. надходжень з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що становить 102.05 % до уточнених планових показників, понад план отриано   714 065грн.

      Власних  та закріплених  доходів до загального фонду бюджету отримано 17 592 759 грн., що становить 104.14% до уточнених планових показників  затверджених  місцевими радами на відповідний звітний період, понад план отримано 699 740 грн.

     По загальному фонду планові призначення (без трансфертів) за відповідний звітний період виконано майже по всіх податках і зборах, а саме:

КБК 11010000  « Податок  та збір на доходи  фізичних  осіб»    фактично    надійшло    в    сумі       10 206 292 грн.,або 93.76%  .

КБК  11010100 «Податок на доходи фізичних осіб  що сплачується  податковими агентами,  із доходів  платника податку у вигляді заробітної плати»   фактично    надійшло    в    сумі  9 738 341 грн.,або 92,87%  .

КБК 11010400    «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку  інших ніж заробітна плата»   фактично    надійшло    в    сумі    427 622 грн.,або 122,88%  .

КБК 11010500    «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного  декларування»  фактично    надійшло    в    сумі   40 328 грн.,або 78,31%   .

КБК  11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності»    фактично    надійшло    в    сумі      26 294 грн.,або 174,14%  .

  КБК   13010000 « Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів »  фактично  надійшло   815,75 грн.

КБК   14000000 « Внутрішні  податки на товари та  послуги»  фактично    надійшло    в    сумі  791 383 грн.,або 208,64%  .

КБК  14020000    «Акцизний  податок з вироблених в Україні підакцизних товарів»      фактично    надійшло    в    сумі       128 491 грн.,або 301,62%  .                    

КБК  14021900 «Пальне»  фактично надійшло  в сумі 128 491 грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі  85 891грн. або 301,62%  .

КБК  14030000     « Акцизний податок з ввезеннях на митну територію  України підакцизних товарів» фактично надійшло  в сумі 523 156грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі  313 456грн. або 249,48%  .

КБК  14031900 «Пальне»  » фактично надійшло  в сумі 523 156грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі  313 456грн. або 249,48%  .

КБК 14040000    «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»       фактично    надійшло    в    сумі     139734 грн., або 110,03%  .

КБК  18000000  « Місцеві податки»   надійшло більше від запланованих планових  надходжень  на  2018 рік  в сумі 958527 грн.або 117,34%. 

КБК  18010000  «Податок на майно» фактично    надійшло    в    сумі           4 652 286 грн.,або 115,20%  .   

КБК  18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості»  фактично надійшло на 2018 рік  в сумі 538 грн.

КБК  18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості»  фактично  надійшло  в сумі 922 грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік  планових  надходжень  в сумі  283 грн. або 144,15%  .

КБК 18010300    «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості»  фактично надійшло  в сумі 46 481 грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік  планових  надходжень  в сумі  30281 грн. або 286,92%  .

КБК  18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений   юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості»  фактично надійшло  в сумі 442 298грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі  124 498 грн. або 139,18%  .

КБК  18010500   «Земельний податок з юридичних осіб»     фактично          надійшло    в   сумі    1 577 063грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі 161 563 грн. або 111,41% .

КБК 18010600    «Орендна плата з юридичних осіб»   фактично надійшло  в сумі 1 999 811 грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі  180 811 грн. або 109,94%  .

КБК  18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»    фактично надійшло  в сумі 228 904грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі 96 304  грн. або 172,63%  .

КБК  18010900 «Орендна плата з фізичних осіб»    фактично надійшло  в сумі 356 264грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі  19 494грн. або 105,79% .

КБК  18030100  «Туристичний збір, сплачений  юридичними  особами»  фактично   надійшло  в     сумі  1328грн.,або 166,05%

КБК  18050000 «Єдиний податок»  фактично надійшло  в сумі  1 833 931 грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі        344 302 грн. або 123,11%  .

КБК 18050300    «Єдиний податок з юридичних осіб»   фактично надійшло  в сумі 21 282 грн., що  більше від запланованих  на 2018 рік планових  надходжень  в сумі  4172грн. або 124,38%  .

КБК   18050400 « Єдиний  податок  з  фізичних» фактично    надійшло    в    сумі       1 510 635 грн.,або 113,80%  .

КБК 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»     фактично    надійшло    в    сумі       302 013 грн.,або 208,21%  .

КБК  20000000  «Неподаткові надходження»  фактично надійшдо за  2018 рік  в сумі 80 427 грн. або 95,11 %  . 

КБК 21000000   « Доходи від  власності та підприємницької діяльності»   фактично    надійшло    в    сумі       27303 грн.,або 42,97%  .

КБК  21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету» фактично надійшло 217 грн.

КБК 21081100 «Адміністративні штрафи  та інші санкціі»  фактично    надійшло    в    сумі    1122 грн.,або 40,49%  .

КБК 21081500 «Адміністративні штрафи  таштрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва  та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів»  фактично надійшло  в сумі 20 400грн.

КБК 21081700«Плата за встановлення земельного сервітуту»  надійшло   в сумі 5564 грн.

КБК 22000000 «Адміністративні збори та платежі ,доходи від некомерційної господарської діяльності»  фактично    надійшло    в    сумі      49903 грн.,або 256,24%  .

КБК 22010000« Плата за надання адміністративних послуг»  надійшло  в сумі 12582 грн.,або  227,53.

        КБК 22080400«Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності »  надійшло  в сумі 37167 грн.,або  270,51%.

             КБК 22080400«Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів ,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування »  надійшло  в сумі 153,15 грн.,або  218,79%.

            КБК 24060300«Інші надходження  »  надійшло  в сумі 3220 грн.,або  207,76%.

КБК  22090000 «Державне мито» фактично надійшло  в сумі 153 грн., або74,71%.

КБК  22090100 «Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів ,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування»фактично надійшло  в сумі 153,15грн.,  або 218,79%  .

КБК  22090400 «Державне мито,пов’язане з видачею та оформленням  закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України» фактично надійшло  в сумі 0грн.

Трансферти. Надходження по міжбюджетних трансфертах загального фонду надійшли в суму 14325 грн. за рахунок надходжень по коду 41053900 «Інші субвенції» . Субвенція отримана від заключення договорів на утримання пожежної частини відповідно до програми економічного і соціального розвитку Вапнярської ОТГ  та розподілена на видатки «Місцева пожежна охорона».

 

                                               Спеціальний фонд

 

За  2018 рік  до спеціального фонду Вапнярської об’єднаної громади надійшло 1 867 287 грн. надходжень з урахуванням міжбюджетних трансфертів.

Надходження спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів становлять  1 141 935  грн., що становить 94,30%.

   

КБК 19010000 «Екологічний податок»   фактично надійшло  в сумі 14368грн., або204,97%.

КБК 19010100 «Надходження від викидів забруднюючих речовин»   фактично надійшло  в сумі 3068грн., або194,21%.

КБК 19010200 «Надходження від  скидів  забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти»   фактично надійшло  в сумі 7434 грн.,або173,69%.

КБК 19010300 «Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах ,крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини»   фактично надійшло  в сумі 3865грн.,або336,14%

КБК 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»   фактично надійшло  в сумі 39 565грн.

КБК 25000000 «Власні надходження бюджетних установ»   фактично надійшло  в сумі 936953 грн.

КБК 25010000 «Надходження від плати за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно із законодавством»   фактично надійшло  в сумі 801543 грн..

КБК 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»   фактично надійшло  в сумі 762046грн., або 69,28%

КБК 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ»   фактично надійшло  в сумі  38 325 грн.,або 87,10%.

КБК 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)»   фактично надійшло  в сумі 1172 грн.

КБК 25020100 «Благодійні внески , гранти та дарунки»   фактично надійшло  в сумі  102 676грн.,або 171,13%.

КБК 25020200 «Кошти ,що отримують бюджетні установи від підприємств ,організацій ,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів ,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших обєктів нерухомого майна,що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб»   фактично надійшло  в сумі  32733грн.

КБК 30000000 «Доходи від операцій з власним капіталом»   фактично надійшло  в сумі  74048грн.

КБК 33000000 «Кошти від продажу землі і нематеріальних активів»   фактично надійшло  в сумі  42 997грн.

КБК 50000000 «Цільові фонди»   фактично надійшло  в сумі 77 000 грн.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь